Dissociativ personlighedsforstyrrelse er en psykisk sygdom, hvor to eller flere forskellige personligheder eksisterer inden for et individ. Disse personligheder er ofte ikke opmærksomme på hinanden,

Read More